ORL + chirurgie hlavy a krku

Plastická operace nosu (Rhinoplastika)

je jedním z nejnáročnějších výkonů estetické chirurgie. Nos je jako centrum obličeje velmi citlivě vnímán pacientem i jeho okolím a změna jeho tvaru velmi často mění vzhled a výraz celé osobnosti. Proto je třeba již při konzultaci před operací nosu zvážit a zhodnotit požadavky pacienta na straně jedné a technické možnosti operace na straně druhé. Často musíme při plastice nosu řešit funkční problémy, tj. omezení dostatečného dýchání nosem. Operace má tedy efekt estetický, funkční a mnohdy i psychický, protože zbavuje pacienta možných komplexů a tím přispívá k jeho celkové tělesné a duševní pohodě.

znamenka1

Kdy provádět operaci nosu

Optimální věkové rozmezí pro plastiku nosu je od ukončení růstu kostry obličeje (dívky cca 16-17 let, chlapci od 18 let) zhruba do 35 let věku pacienta. Tyto hranice jsou ale spíše orientační. Vždy záleží na rozsahu zákroku a kvalitě a typu kůže nosu. Z hlediska hojení nám dostatečná pružnost a elasticita měkkých tkání dovolí provádět zákrok většího rozsahu a snižuje i riziko zbytnění a nadměrného jizvení tkání, které může negativně ovlivnit výsledný tvar nosu. Pokud se jedná spíše o menší rozsah úpravy tvaru či velikosti, můžeme si dovolit operovat i v pozdějším věku bez rizika komplikací v období hojení. Dále obecně platí, že větší riziko zbytnění jizev s negativním ovlivněním tvaru nosu je vždy v oblasti chrupavčité části nosu, tj. v dolní polovině zejména v nadhrotové části. Naopak v kostěné části nosu v horní polovině se tyto problémy vyskytují ojediněle.

Rozsah plastické operace nosu a změny jeho tvaru jsou velmi důležité i z hlediska psychologického. Pokud se rozhodneme pro větší změnu tvaru i velikosti nosu, je vždy velmi důležitá i reakce okolí – přátel, rodiny, pracovního kolektivu apod. To bývá většinou přijatelnější pro mladší pacienty, kteří si tyto vazby a vztahy teprve vytvářejí a mohou k tomu i využít přechod ze školy do zaměstnání, mateřskou dovolenou apod. U plastik nosu, které tvar nosu víceméně zachovávají a jedná se spíše o mírné zmenšení či zjemnění nosu nebo jen některé jeho části se reakce okolí nemusíme tak obávat. Zde se jedná o pozitivní vnímání změny pro samotného pacienta, a to je pro pocit psychické rovnováhy zásadní..

Pokud jsou před rhinoplastikou problémy s dýcháním nosem či s průchodností nosu nebo je nos deformován po úrazu, provádíme (po RTG + CT vyšetřeních) tzv. rhinoseptoplastiku s úpravou (narovnáním) nosní přepážky.

Výsledný efekt po operaci hodnotíme nejdříve po 3-6 měsících; někdy až po roce.

nos003


Operace odstálých ušních boltců (Otoplastika)

řeší problematiku vrozených odchylek tvaru ucha – tj. odstálých boltců, event.deformací tvaru boltce (vrozených nebo poúrazových). Ušní boltec je tvořen chrupavkou a kůží, která přesně kopíruje tvar chrupavky. Chrupavka je na spodní části fixována k lebce vazivovými pruhy a drobnými svaly. Úhel postavení boltce vůči lebce určují vazivově svalové úpony; pokud je boltec dobře tvarován, stačí při operaci přerušit tyto úpony a boltec více „přitáhnout “ k lebce. Někdy je ale třeba upravit i reliéf boltce a tvarovat reliéf chrupavky. Dalšími vadami mohou být i různé výrůstky chrupavky nebo kůže, které narušují oblou a plynulou linii okraje ucha nebo ušního lalůčku. I toto je možné při otoplastice upravit.

Plastika uší se proto provádí bud’ na jednom nebo na obou boltcích, v různém rozsahu v závislosti na objektivním nálezu.

b759529a759529

Kdy a jak odstálé ušní boltce operovat

Dolní věková hranice pro provedení plastiky uší je u dětí kolem pátého roku věku, doporučujeme před začátkem školní docházky. Chrupavka boltců je u dětí relativně měkká a poddajná, takže tvarování chrupavky je snadnější a hojení probíhá bez výraznějších bolestí.

V dospělosti je nutné chrupavku obvykle pevněji fixovat a vzhledem k četnosti nervových zakončení je výkon vnímán bolestivěji zejména v prvních dnech. Jinak horní věková hranice pro plastickou operaci uší je bez omezení a dána pouze celkovým zdravotním stavem.

Do osmnácti let pacienta je možné otoplastiku provést jen se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta.

Hojení probíhá v naprosté většině příznivě, obvaz je vhodné nosit cca 10 dní a poté přikládat pouze na noc.

obr1 siroky

b563038a563039

usi03

usi04

Zpět na úvodní stránku